urotlitatiternworlnisttinhumugest.xyz

All above told the truth..

Skip to content

Category: Alternative

Cymru Lân, Gwlad Y Gân

About the author

Comments

  1. Y gân enwocaf a mwyaf ysbrydoledig yw'r Anthem Genedlaethol. Mae'n cael ei chanu cyn gweithgareddau chwaraeon- mae'r holl dorf yn ymuno gyda'i gilydd i rannu eu llawenydd a’u balchder yn eu gwlad. Caeth ei hysgrifennu gan Evan James a'i fab James James o Bontypridd yn The most famous and inspiring of Welsh songs is the National Anthem.
  2. Cymru Lan. Cymru lan, gwlad y gan, ti sy’n llonni fy nghalon, Caraf di dy erwai di, mynydd dyffryn ac afon. Caraf dy hanes a’th arwyr di, Dewrion wyr y cymoedd. Cymru lan, gwlad y gan, molaf di yn oes oesoedd. Cymru lan, gwlad y gan, mawr a fyddi di eto, Pery swyn d’enw mwyn, beynudd immi ei anwylo.
  3. Taith Bryn Terfel – Gwlad y Gân Music. A special programme where Bryn Terfel celebrates Wales, its people and its music. The bass-baritone travels to four areas of Wales, some locations for the very first time. To celebrate ‘The Land of Song’, there will be performances of songs in spectacular locations such as on the beach in.
  4. Naturiaethwyr Cymru. Enwir y Gymdeithas ar ôl Edward Llwyd, a anwyd yn ac a alwyd yn ei gyfnod “y naturiaethwr gorau yn awr yn Ewrop”. Cymraeg yw iaith y Gymdeithas, ac y mae dros 1, o aelodau led-led Cymru a thu hwnt. Prif ddibenion y Gymdeithas yw astudio byd natur, yn cynnwys planhigion, anifeiliaid a chreigiau, gan.
  5. Cafodd y côr o dros o bobl, oedd yn cynnwys aelodau ledled Cymru a chyn belled ag Awstralia, ei ffurfio ar gyfer y rhaglen arbennig ar S4C, Côr Digidol Rhys Meirion. Ysgrifennwyd Calon Lân yn wreiddiol yn yr au, gyda geiriau gan Daniel James a'r dôn gan John Hughes, ond mae bellach yn cael ei hadnabod fel anthem rygbi Cymru.
  6. Cymru – Gwlad y Gân. Share: Like Tweet Whatsapp Mail. Dydyn ni ddim yn credu bod unrhyw wlad arall EURO UEFA wedi derbyn gymaint o gefnogaeth gerddorol â Chymru. Wrth i garfan Cymru fynd trwy’r paratoadau munud olaf Euro yn Ffrainc, mae’r cantorion yng Nghymru wedi bod yn brysur yn cyfansoddi caneuon er mwyn dangos cefnogaeth i.
  7. Rhaglen arbennig lle mae Bryn Terfel yn dathlu Cymru, ei phobl a’i cherddoriaeth. Mae’r bas-bariton yn teithio i bedair ardal yng Nghymru – ambell un am y tro cyntaf – i ddarganfod ychydig o hanes a swyn y lleoliadau hyn. I ddathlu ‘Gwlad y Gân’, mae Bryn yn perfformio .
  8. Mar 19,  · Yn ôl y Memorandwm Esboniadol, mae’r Bil yn sicrhau bod yr asiantaethau a’r gwasanaethau dan sylw, sef ysgolion, ysbytai, yr heddlu ac ati, â’r cyfarpar a’r pwerau sydd eu hangen arnynt. Mae gan y pedair gwlad yn y DU ei chyfres ei hun o gyfreithiau, ac felly mae’r cyfarpar a’r pwerau hyn yn amrywio ym mhob ardal i raddau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *