urotlitatiternworlnisttinhumugest.xyz

All above told the truth..

Skip to content

Category: Rock

Amser Cyn Heddiw - Quidest - Yn Erbyn y Wal (CD)

About the author

Comments

  1. Bocs set o 15 cd a llyfr yn olrhain hanes y canwr-gyfansoddwr eiconig am £ yn cynnwys y caneuon Ffyrdd Gwyrdd, Amser a Taw. label o sef Bluprint a bydd albwm allan erbyn Nadolig.
  2. Rhestr Fer: Lleuwen The Gentle Good Al Lewis Enillydd: Al Lewis Mae Al Lewis yn treulio rhan fwyaf o’i amser yn Llundain erbyn hyn, ac yn gigio’n rheolaidd ar y syrcit yno.
  3. Software Sites Tucows Software Library Software Capsules Compilation Shareware CD-ROMs CD-ROM Images ZX Spectrum DOOM Level CD. Featured image All images latest This Just In Flickr Commons Occupy Wall Street Flickr Cover Art USGS Maps. Metropolitan Museum. Top NASA Images Solar System Collection Ames Research Center.
  4. Mamgu 10 cafodd y fraint o fynd a fi a Pero i'r statison, a fuon yn anlwcus ar y ffordd. Roeddent yn styc tu ol yr hen Audi slow 'ma (a few wnaeth Mamgu actually mynd a'i basio - mi roeddwn yn stunned), a wedyn mynnu ein stopio oedd pob golau coch. Ond fe gyrrheaddon ar amser, er fod y tren yn .
  5. “Roeddwn yn awyddus iawn cynnal lansiad, er gwaethaf y firws, mewn modd a fyddai’n ddiogel i bawb. Mae lansio ar ap AM yn rhoi platfform i ddarlledu’r lansiad - rwy’n gyffrous iawn am y datblygiad,” meddai Mari Emlyn. “Mae Wal wedi dod yn fwy amserol fyth heddiw wrth i bobl geisio arbed eu hunain yn erbyn y .
  6. Yn y cyfarfod teyrnged i John Roberts Williams ym Mhencaenewydd, Mai 7, , Geraint Stanley Jones, cyn bennaeth S4C a''r BBc yng Nghymru, fu'n sôn am ei .
  7. Bydd gwasg Y Lolfa yn dathlu ei phenblwydd yn hanner cant trwy gyhoeddi fersiwn facsimili o'i llyfr cyntaf erioed, Hyfryd Iawn. Caiff y llyfr ei llofnodi gan Elwyn Ioan, a wnaeth y cartwnau, a Robat Gruffudd, oedd yn gyfrifol am gofnodi geiriau awdur y llyfr, Eirwyn Pontshân.
  8. Mae Amser Cyn Heddiw yn gân hynod feddylgar, hyfryd, gan arddangos amrywioldeb Quidest yn gadarn. Ond wrth gwrs, mi fedar rywun fod yn amrywiol. Quidest, Dagrau, Tan, Yn erbyn y wal.
  9. Dim byd mawr, er bod buwch yn beth gweddol fawr, yn enwedig os ydach chi’n fach. A phorai’r ddwy wrth Ysgol Llanllechid weithiau a dyma fi’n dweud wrth fy ffrindiau “dwi’n nabod nhw”. Credai neb mohonof, cofiwch, ‘sneb yn credu dim y dyweda i achos mae pobol yn gallach na hynny. Erbyn heddiw ni sy’n berchen ar y caeau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *